Vanliga frågor och problemsökning för kandidater

Har du några frågor innan du påbörjar utvärderingen? Stöder du på problem medan du gör utvärderingen? Här hittar du snabbast svar på dina frågor!

Klicka bara på din fråga nedan för att komma direkt till svaret.

Obs! TestGorilla är inte en personlig testtjänst. Du behöver en inbjudan från en potentiell arbetsgivare för att göra en utvärdering på vår plattform.
 • Endast anställande företag kan skapa ett konto. Om du har blivit inbjuden till en utvärdering behöver du inte skapa ett konto hos oss.
 • För att påbörja utvärderingen klickar du bara på länken i inbjudningsmejlet.
 • Kom ihåg att det inte är möjligt att förhandsgranska frågorna och svaren. Vi håller testfrågor dolda för att upprätthålla integriteten hos våra tester och se till att varje kandidat får samma chans att glänsa.

 

Frågor om utvärderingar och tester

 1. Finns testerna tillgängliga på ett annat språk?
 2. Kan jag gå tillbaka till en tidigare fråga?
 3. Kan jag försöka att göra utvärderingen på nytt?
 4. Jag har en diagnos som påverkar min förmåga att memorera eller koncentrera mig. Tillhandahåller ni anpassningar åt mig?
 5. Jag följde länken, men det står ”Utvärderingen är inte längre tillgänglig”/”Utvärderingen är för närvarande inte tillgänglig”. Vad ska jag göra?
 6. Jag behöver mer tid för att slutföra min utvärdering.
 7. Jag vill göra ett test.
 8. Utvärderingen avslutades efter bara några frågor.
 9. Vad händer om jag får ont om tid?
 10. Varför fortsatte timern att räkna ner när jag lämnade testet?

Frågor om data och integritet

 1. Varför måste jag acceptera en integritetspolicy?
 2. Varför måste jag acceptera cookies?
 3. Varför behöver ni tillgång till min webbkamera?
 4. Uppfyller TestGorilla kraven enligt GDPR?

Frågor om utrustning och anslutning

 1. Kan jag göra utvärderingen på en mobil enhet?
 2. Jag har ingen webbkamera och min utvärdering inkluderar videofrågor. Vad ska jag göra?
 3. Min internetanslutning bröts. När jag kopplade upp igen var mitt test avslutat.
 4. Min kameraskärm är tom/svart.
 5. Frågorna laddas långsamt eller så har mitt test frusit.

Frågor om inbjudan och kommunikation

 1. Kan jag få feedback om min ansökan?
 2. Kan jag få se mina resultat?
 3. Hur kontaktar jag det företag som jag sökte till?
 4. Jag använder en offentlig inbjudningslänk, men min e-postadress accepteras inte.
 5. Jag har slutfört min utvärdering. Vad händer nu?
 6. Jag har inte fått min e-postinbjudan. Vad ska jag göra?
 7. Jag fick en påminnelse, men jag har redan avslutat min utvärdering.
 8. När ska jag kontakta TestGorilla och när ska jag kontakta företaget?

Övriga frågor

 1. Kan ni hjälpa mig att hitta ett jobb?
 2. Jag behöver ett personlighetstest/PAR/intyg om språkkunskaper för mitt jobb.
 3. Varför kan jag inte logga in/skapa ett konto?

Frågor om utvärderingar och tester

Finns testerna tillgängliga på ett annat språk?
För närvarande erbjuder vi tester på:

 • Engelska
 • Spanska
 • Nederländska
 • Tyska
 • Franska
 • Italienska
 • Japanska
 • Portugisiska (Brasilien)
 • Danska
 • Svenska
 • Norska
 • Polsk

Du kan däremot bara göra utvärderingen på det språk som din blivande arbetsgivare har valt. Om du behöver göra utvärderingen på något annat språk måste du kontakta det företag som skickade utvärderingen till dig.


 

Kan jag gå tillbaka till en tidigare fråga?

Nej, det kan du inte. Om du försöker hoppa över en fråga kommer vi att varna dig om att du inte kan gå tillbaka. Om du är osäker på svaret på en fråga ska du försöka att gissa. Det ges inga minuspoäng för felaktiga svar. Bättre att få poäng genom tur än att hoppa över och garantera noll poäng för den frågan.


 

Kan jag försöka att göra utvärderingen på nytt?

Nej. Din inbjudningslänk kan bara användas en gång och kommer att upphöra att gälla när du har slutfört utvärderingen. Om du är orolig över din prestation och vill försöka på nytt ska du kontakta det företag som skickade utvärderingen till dig. De kan besluta att låta dig göra ett nytt försök om de så önskar.


 

Jag har en diagnos som påverkar min förmåga att memorera eller koncentrera mig. Tillhandahåller ni anpassningar åt mig?

Ja! Diagnoser som till exempel dyslexi, add och adhd kan påverka minnet och koncentrationsförmågan. I början av utvärderingen kan du begära en anpassning.

Obs! Din begäran är privat. Du kommer att tillfrågas om du vill att arbetsgivaren ska informeras om att du begärt en anpassning. Detta är valfritt. Om du väljer att informera arbetsgivaren ger vi inga detaljer, vi informerar endast arbetsgivaren om vilken anpassning som gjorts.

 

Jag följde länken, men det står ”Utvärderingen är inte längre tillgänglig”/”Utvärderingen är för närvarande inte tillgänglig”.

Detta är något som sköts av det företag som du ansökte till. Det kan vara så att de redan har stängt utvärderingen. Du måste kontakta arbetsgivaren eftersom TestGorilla inte kan göra utvärderingen tillgänglig på nytt om ett företag har valt att stänga den.


 

Jag behöver mer tid för att slutföra min utvärdering.

Om företaget har angett en deadline ska du vidta lämpliga åtgärder för att slutföra utvärderingen inom den tidsramen. Om du inte kan göra det ska du kontakta det företag som du ansökt till.


 

Jag vill göra ett test.

Vi erbjuder inte några av våra tester för eget bruk, övning eller undervisningsändamål och vi utfärdar inte heller något intyg om fullbordan.


 

Utvärderingen avslutades efter bara några frågor.

Företaget du sökte till har sannolikt inkluderat kvalificeringsfrågor i sin utvärdering. Dessa används för att säkerställa att endast kandidater som uppfyller vissa minimikrav kan göra hela utvärderingen. Om ett av dina svar diskvalificerar dig kommer utvärderingen att avslutas, vilket sparar tid.

Om du tror att du har diskvalificerats av misstag ska du ta kontakt med det företag som bjöd in dig. TestGorilla har ingen auktoritet att tillåta dig att göra om utvärderingen.


 

Vad händer om jag får ont om tid?

Om timern går ut för ett enskilt test eller en enskild fråga sparas vad du har gjort. Nästa test eller fråga börjar. Om tiden tar slut under den sista frågan markeras utvärderingen som klar och resultaten skickas till företaget.


 

Varför fortsatte timern att räkna ner när jag lämnade testet?

Detta är en av våra åtgärder för att säkerställa integriteten hos testresultaten. Timern kan inte stängas av. Även om du stänger testfönstret helt fortsätter timern att räkna ned. Pauser bör endast göras mellan tester.

 

Frågor om data och integritet


 

Varför måste jag acceptera en integritetspolicy?

Det är standardpraxis för alla webbplatser eller tjänster som inhämtar information från dig. Policyn anger hur vi sparar din information och vem som vi delar den med, i enlighet med GDPR. Om du inte accepterar kommer du inte att kunna göra utvärderingen.

Varför måste jag acceptera cookies?

Obs! Med hjälp av dessa cookies kan vi spåra de tekniska aspekterna av ditt test. Det hjälper oss att tillhandahålla teknisk support om något går fel. I överensstämmelse med GDPR har du laglig rätt att neka cookies.

Varning: Om du nekar cookies kan vi i de flesta fall inte ge dig någon teknisk support.

 

Varför behöver ni tillgång till min webbkamera?

Vi behöver tillgång till din kamera av två anledningar:

 • Om företaget har inkluderat videofrågor behöver vi tillgång till din kamera för att du ska kunna spela in dina svar. Endast företaget har tillgång till dessa och de sparas i enlighet med GDPR.
 • Vi tar ögonblicksbilder av dig var 30:e sekund under utvärderingen. Det är en del av vår testövervakning. Det säkerställer att du inte får någon hjälp av någon annan och att den som gör utvärderingen är samma person som sedan intervjuas eller anställs. Endast det anställande företaget har tillgång till dessa ögonblicksbilder och de sparas i enlighet med kraven enligt GDPR. Det företag som bjuder in dig till en utvärdering kan välja att inaktivera funktionen för ögonblicksbilder. I så fall tas inga ögonblicksbilder. Om det inkluderas videofrågor i utvärderingen måste du ändå aktivera kameran.

Varning: Du kan neka åtkomst till din kamera och ändå göra utvärderingen. Tänk på att företaget kan välja att avslå din ansökan om du gör det. Det betyder även att du inte kan spela in något svar på videofrågor.

 

Uppfyller TestGorilla kraven enligt GDPR?

Ja. GDPR är Europas lagstiftning gällande datasekretess och säkerhet och som kräver att företagen skyddar EU-medborgarnas integritet. Om du vill få mer information om GDPR i allmänhet kan du läsa EU:s vägledning till efterlevnad av GDPR.

Vår integritetspolicy har uppdaterats baserat på GDPR. Du kan läsa vår integritetspolicy här.

 

Frågor om utrustning och anslutning


 

Kan jag göra utvärderingen på en mobil enhet?

Det kan du göra, men det rekommenderas inte. Den lilla skärmen kan göra det mycket svårt att svara på frågor. Vi rekommenderar att du använder en bärbar eller stationär dator med Google Chrome som webbläsare.

Om utvärderingen innehåller ett test av dina programmeringskunskaper får du en varning som avråder dig från att använda en mobil enhet. Det beror på att det är mycket svårt att skriva kod på en mobil enhet.

Jag har ingen webbkamera och min utvärdering inkluderar videofrågor. Vad ska jag göra?

Har du tillgång till en annan dator som har en webbkamera? Kan du låna en kamera av en vän? Om du inte kan det bör du kontakta det företag som skickade utvärderingen till dig. Det rekommenderas att kontakta företaget för att göra alternativa arrangemang.


 

Min internetanslutning bröts. När jag kopplade upp igen var mitt test avslutat.

Timern fortsatte att räkna ned trots att du lämnade testet. Det är en åtgärd för att säkerställa integriteten hos testresultaten.

Denna åtgärd gäller alla kandidater, även om du drabbats av tekniska problem. Om det inträffar ska du kontakta det företag som du ansökte till för att diskutera eventuell anpassning.


 

Min kameraskärm är tom/svart.

Det kan hända av flera anledningar. Här är vad du kan göra för att försöka åtgärda det:

 • Verifiera att du har gett webbläsaren tillstånd att använda din kamera.

 • Verifiera att du använder en webbläsare som stöds.

 • Om du har flera anslutna kameror ska du verifiera att du har gett din webbläsare och vår webbplats tillåtelse att använda rätt kamera.

 • Testa att starta utvärderingen i inkognitoläge eller i ett privat fönster.

 • Verifiera att dina kameradrivrutiner och webbläsaren är uppdaterade.

 • Starta om din enhet och försök att komma åt utvärderingen på nytt med hjälp av länken i din e-postinbjudan.


 

Frågorna laddas långsamt eller så har mitt test frusit.

Det beror oftast på ett problem med internetanslutningen. Om din anslutning är långsam eller instabil kan du få problem med att ladda frågor och spara dina svar. Vi rekommenderar att du kör ett internethastighetstest innan du påbörjar utvärderingen. Idealiska minimivärden är:

 • Nedladdningshastighet: 1,5 Mbps
 • Uppladdningshastighet: 2 Mbps

Tillförlitligheten är avgörande. Frånkopplingar, oavsett hur korta, kan avbryta kommunikationen mellan din enhet och våra servrar.

Var extra försiktig genom att använda en Ethernet-anslutning eller stå så nära din wifi-router som du kan.

Vi rekommenderar inte att du använder offentliga wifi-anslutningar, såvida du inte har något annat val. Sådana anslutningar delas vanligtvis med många andra, vilket resulterar i sämre stabilitet och lägre hastighet.

 

Frågor om inbjudan och kommunikation


 

Kan jag få feedback om min ansökan?

TestGorilla är ett programvaruverktyg som används av det företag som vill anställa. Vi har inte tillgång till någon status för din jobbansökan eller feedback om din ansökan. Du kommer att behöva kontakta det företag som du ansökte till för att få information om din jobbansökan.


 

Kan jag få se mina resultat?

Det företag som begärt utvärderingen kan dela resultaten med dig, men det är inte deras skyldighet att göra det. Du behöver kontakta dem personligen om det. TestGorilla kan inte tillhandahålla resultaten å deras vägnar.


 

Hur kontaktar jag det företag som jag sökte till?

Du måste kontakta företaget på något sätt som de har angett i sin platsannons eller på företagets webbplats. Vi kan inte ge dig några kontaktuppgifter för den potentiella arbetsgivaren.


 

Jag använder en offentlig inbjudningslänk, men min e-postadress accepteras inte. Vad ska jag göra?

Kontrollera först att din e-postadress är korrekt skriven. Alla e-postadresser behandlas genom en e-postvalideringstjänst som förhindrar användning av högriskadresser.

Din e-postadress kan misstas för ett bedrägerikonto om:

 • den innehåller många siffror eller tecken
 • den är ny
 • den används ofta för att skicka skräppost

Om din e-postadress definitivt är korrekt och den fortfarande inte accepteras, vänligen kontakta oss från den e-postadress du vill använda för utvärderingen.

Jag har slutfört min utvärdering. Vad händer nu?

Din utvärdering avslutas med det följande meddelandet:

Tack för att du genomförde denna utvärdering. Du kan stänga det här fönstret nu.

Dina svar sparas och görs tillgängliga för det anställande företaget. Du får inget bekräftelsemeddelande om att du har slutfört utvärderingen.

Obs! TestGorilla är inte inblandade i beslutsprocessen. Besluten fattas enbart av det anställande företaget. Därmed kan vi inte ge dig någon uppdatering eller någon tidsram.

Jag har inte fått min e-postinbjudan. Vad ska jag göra?

Om du förväntar dig att få en inbjudan från oss ska du kontrollera din mapp för skräppost. Om inbjudan har hamnat där ska du markera det meddelandet som Ej skräppost. Om det inte finns där ska du kontakta oss så att vi kan undersöka det.


 

Jag fick en påminnelse, men jag har redan avslutat min utvärdering.

Du bör dubbelkolla utvärderingen för att säkerställa att den är helt ifylld genom att följa länken i påminnelsemeddelandet.

Ibland inkluderar företag ytterligare frågor i slutet av en utvärdering, vilket kan missas. Saknade delar kan orsaka till att utvärderingen inte markeras som slutförd, så det är alltid bäst att kontrollera.

Din utvärdering avslutas med det följande meddelandet:

Tack för att du genomförde denna utvärdering. Du kan stänga det här fönstret nu.

Du kan även ha blivit inbjuden till fler än en utvärdering. Om den definitivt har slutförts och du fortfarande får påminnelser ska du kontakta oss


 

När ska jag kontakta TestGorilla och när ska jag kontakta företaget?

Om du upplever något tekniskt problem under ditt test, eller vill ge feedback om utvärderingsinnehållet ska du kontakta oss.

För allt annat (tidsgränser, testinnehåll, status för din ansökan etc.) rekommenderar vi att du kontaktar företaget för de snabbaste och mest direkta svaren eftersom TestGorilla inte har tillgång till denna information.

 

Övriga frågor

Kan ni hjälpa mig att hitta ett jobb?

Tyvärr inte. TestGorilla tillhandahåller kompetensbedömningar före anställning för företag som aktivt vill anställa. Vi är ingen arbetsförmedling. Vi rekommenderar Indeed, LinkedIn och liknande forum om du aktivt söker arbete.


 

Jag behöver ett personlighetstest/PAR/intyg om språkkunskaper för mitt jobb.

Vi erbjuder inte sådana tjänster. Vi erbjuder inte några av våra tester för eget bruk, övning eller undervisningsändamål och vi utfärdar inte heller något intyg om fullbordan.


 

Varför kan jag inte logga in/skapa ett konto?

Om du har blivit inbjuden att göra en utvärdering behöver du inte skapa ett konto i vårt system. Den potentiella arbetsgivaren ska ha bjudit in dig att göra utvärderingen via ett meddelande som kommer från TestGorilla.

När du klickar på länken eller knappen som inkluderas i inbjudan tas du till en skärm där du kan påbörja utvärderingen. Om du kommer till en inloggningssida ska du gå tillbaka till din e-postinbjudan och kopiera och klistra in länken från denna inbjudan i webbläsaren.

Var denna artikel till hjälp?
1148 av 1308 tyckte detta var till hjälp

Artiklar i detta avsnitt