Steg för steg-anvisningar för att hur man gör utvärderingen

En omfattande genomgång av vad du kan förvänta dig i din utvärderingen.

Du söker ett nytt jobb och företaget har bett dig göra en kompetensutvärdering. Du kanske kan undra ”Varför måste jag göra ett test för att få söka ett jobb?

Hur många timmar har du lagt ner på att finslipa ditt CV bara för att det ska bli helt förbisett? Genom en TestGorilla-utvärdering kan du visa en arbetsgivare att du har den kompetens som krävs för att utföra jobbet. Om du gör det bra kommer det att märkas.

Vi vet att en utvärdering kan orsaka viss oro eftersom du inte vet vad du kan förvänta dig. Den här vägledningen är avsedd att hjälpa dig att förbereda dig för varje steg av processen. Denna artikel gäller kandidater som har blivit inbjudna att göra en utvärdering hos TestGorilla.

Obs! TestGorilla är inte en personlig testtjänst. Du behöver en inbjudan från en potentiell arbetsgivare för att göra en utvärdering på vår plattform.
 • Endast anställande företag kan skapa ett konto. Om du har blivit inbjuden till en utvärdering behöver du inte skapa ett konto hos oss.
 • För att påbörja utvärderingen klickar du bara på länken i inbjudningsmejlet.
 • Kom ihåg att det inte är möjligt att förhandsgranska frågorna och svaren. Vi håller testfrågor dolda för att upprätthålla integriteten hos våra tester och se till att varje kandidat får samma chans att glänsa.

Ungefärlig lästid 12 minuter

I den här artikeln

 1. Inbjudan och start
  1. Cookies
  2. Namn, integritetspolicy, kommunikation
 2. Förberedelse av utvärderingen
  1. Kvalificeringsfrågor
  2. Välkomstskärmen
  3. Utvärderingens inställningar (begäran om anpassning)
  4. Inställning av kamera och mikrofon
 3. Göra utvärderingen
  1. Övningsfrågor
  2. Göra ett test
  3. Hoppa över en fråga
  4. Feedback om test
  5. Ta en paus
 4. Individuellt anpassade frågor
 5. Feedback och avslutning
 6. Nästa steg
 7. Vanliga frågor

Tips: Ja, vi vet att den här artikeln är väldigt lång. Det är inte obligatoriskt att läsa den! Utvärderingarna är tillräckligt intuitiva för att de ska kunna göras utan förberedelser. Artikeln har två syften:

 • Vissa personer gillar att veta steg för steg för allt som de ska göra innan de gör det. Om du är en sådan person ska du fortsätta att läsa!
 • Du kanske stöter på något som du undrar över någon gång under utvärderingen. Den här vägledningen fungerar som en plats där du hittar svar på det du undrar över.

 

Inbjudan och start

Din inbjudan kommer som ett meddelande från TestGorilla med ämnesraden Du har blivit inbjuden till en utvärdering. E-postmeddelandets brödtext innehåller tre avsnitt:

Information från företaget som ber dig göra utvärderingen.
En knapp som länkar till utvärderingen.
En fullständig webbadress att kopiera och klistra in i en webbläsare om knappen inte skulle fungera.


Gå till utvärderingen antingen med hjälp av knappen eller den inkluderade webbadressen.

Obs! Du behöver inte logga in för att göra en utvärdering. Du behöver inte logga in för att göra en utvärdering. Om du hamnar på en inloggningssida ska du gå tillbaka till inbjudan och kopiera länken längst ner i e-postmeddelandet och klistra in den i webbläsaren.

 

 

Cookies

När du öppnar utvärderingslänken måste du acceptera eller neka cookies. Du kan välja mellan att acceptera alla cookies, acceptera kritiska cookies eller neka alla cookies.

Med hjälp av cookies kan vi spåra logistiken för utvärderingen så att vi kan ge teknisk support om något går fel. Vi rekommenderar att du accepterar kritiska cookies.

Varning: Vi kan inte ge dig någon teknisk support om du nekar cookies.

 

 

Namn, integritetspolicy, kommunikation

Efter att ha accepterat eller nekat cookies måste du fylla i ett formulär, så som visas i skärmbilden nedan.

Fyll i eller bekräfta ditt namn.
Acceptera vår integritetspolicy och ange om du vill få framtida e-postmeddelanden från TestGorilla.
Klicka på Skicka för att fortsätta.
Obs! Du måste acceptera integritetspolicyn för att kunna fortsätta till utvärderingen. Du måste acceptera integritetspolicyn för att kunna fortsätta till utvärderingen. Om du inte accepterar policyn kommer du inte att kunna fortsätta.

 

Förberedelse av utvärderingen

Vissa utvärderingar kommer att innehålla kvalificeringsfrågor. Om utvärderingen har kvalificeringsfrågor kommer de att visas nu. Annars kommer du att få se välkomstskärmen.

Kvalificeringsfrågor

Om du inte ser den skärm som visas nedan är detta avsnitt inte en del av utvärderingen. Gå direkt till välkomstskärmen.

Kvalificeringsfrågor ställs därför att företaget vill få mer information om dig innan du påbörjar utvärderingen.Som mest kan det finnas 5 kvalificeringsfrågor. Dessa frågor besvaras inte på tid.

Kvalificeringsfrågorna ges alltid i ett av två format:

 • Sant/falskt
 • Flerval

Om du uppfyller kriterierna kan du starta utvärderingen. Om du inte uppfyller kriterierna avslutas sessionen och du kommer inte att kunna göra utvärderingen.

Obs! Kvalificeringsfrågor är tidsbesparande. Kvalificeringsfrågor är tidsbesparande. Om du inte uppfyller kriterierna kommer du inte att anses vara en kandidat för anställningen hos den blivande arbetsgivaren. Om du inte kvalificerar och känner att det var felaktigt ska du kontakta det anställande företaget personligen.

 

 

Välkomstskärmen

Välkomstskärmen förklarar hur utvärderingen fungerar. Den information som ges varierar för varje utvärdering, även om en del information alltid är densamma. Nedan ges en lista över den information som kan finnas på välkomstskärmen.

Välkomstskärmen
Ett snabbt meddelande som tackar dig för visat intresse för anställningen och som välkomnar dig till utvärderingen.
Välkomstvideo *
Din blivande arbetsgivare kan ha spelat in en video som du kan se som en del av utvärderingen. Om det inkluderas en video visas den videon antingen innan utvärderingen påbörjas eller efter att utvärderingen är slutförd. Om en video inkluderas kan den innehålla viktig information, så vi uppmanar dig att titta på den.
Antal tester, enskilda frågor och den förväntade tiden för utvärderingen.
En TestGorilla-utvärdering inkluderar färdighetstester och individuellt anpassade frågor. Varje utvärdering måste inkludera minst ett test eller en anpassad fråga. Den kan innehålla upp till fem tester och upp till 20 anpassade frågor.
Välkomstskärmen visar hur många tidsinställda tester och enskilda frågor som inkluderas i utvärderingen. Den ungefärliga tiden det tar att slutföra utvärderingen visas också. Det kan ta mindre tid än beräknat för dig, men det får inte ta mer tid.
Information om testövervakning*
TestGorilla spårar om du stannar kvar i helskärmsläge eller inte för att säkerställa rättvisa för alla kandidater. Denna information skickas till det företag som anlitat TestGorilla. Dessutom tas ögonblicksbilder av dig under hela utvärderingen.
Information om video och ljud*
utvärderingen inkluderar enskilda anpassade frågor som kräver videosvar får du veta hur många det gäller. Du kommer även att bli ombedd att slå på dina högtalare för alla frågor som innehåller ljud. Om en sådan frågetyp inte inkluderats kommer du inte att se denna anvisning.
Ytterligare information
Ett snabbt meddelande som informerar dig om att det är tillåtet att använda miniräknare och papper och penna. Vi rekommenderar även att du gör hela utvärderingen på en gång.

*anger information som endast visas om företaget har valt att använda en funktion som denna instruktion avser

Tips: År du rädd att du inte har tid att avsluta utvärderingen på en gång? Se i din kalender när du har tillräckligt med tid och planera att göra utvärderingen då. När du sätter dig ner för att göra utvärderingen ska du stänga av din telefon och se till att du är fri från distraktioner så att du är fokuserad.

 

 

Utvärderingens inställningar (begäran om anpassning)

Vi förstår att alla har olika förutsättningar. Kanske har du en koncentrations- eller minnesdiagnos som påverkar din förmåga att genomföra en utvärdering. Eller kanske svenska helt enkelt inte är ditt modersmål? I en tidsbegränsad utvärdering som denna kan det vara en nackdel för dig.

Vi vill att kandidaterna ska ha lika villkor. Det är här du kan åberopa ett behov av anpassning för lika villkor. Inte alla företag erbjuder denna möjlighet. Om du inte ser inställningsskärmen för utvärderingen ska du gå vidare till Göra utvärderingen.

Obs! Denna funktion är valfri för företaget. Denna funktion är valfri för företaget. Om företaget väljer att inte använda den finns det inget som TestGorilla kan göra åt det. Du måste i så fall personligen ta kontakt med företaget om du behöver en anpassning.

Kan du svenska flytande?
Om du inte kan svenska flytande kan utvärderingen vara svår att göra. Välj Ja om du vill meddela oss så att vi kan göra en anpassning åt dig.
Tips: Din potentiella arbetsgivare kommer att meddelas om din begäran om anpassning för språkkunskaper. Tänk på det när du gör ditt val.
Har du en diagnos som påverkar minnet eller koncentrationen?
Vissa diagnoser kan påverka minnet och koncentrationsförmågan. Om du behöver någon anpassning ska du välja Ja när du tillfrågas och förtydliga sedan diagnosen i avsett fält.
Obs! Din begäran är privat. Denna begäran är privat. Du kommer att tillfrågas om du vill att arbetsgivaren ska informeras om att du begärt en anpassning. Detta är valfritt. Om du väljer att informera arbetsgivaren ger vi inga detaljer, vi informerar endast arbetsgivaren om vilken anpassning som gjorts.

 

Inställning av kamera och mikrofon

Vi använder ögonblicksbilder för att säkerställa att det är rättvist för alla. Kameran och mikrofonen används även för videofrågor, där du spelar in ditt svar med din webbkamera. Den här skärmen hjälper dig att säkerställa att kameran och mikrofonen fungerar korrekt.

Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in kameran och mikrofonen korrekt. Om det görs korrekt ska du se din bild till höger på skärmen.

Tryck på Fortsätt för att starta utvärderingen.

Tips: Mer detaljerad information om den utrustning som krävs, eller felsökningssteg under processen, ges i vägledningen Verktyg för en utvärdering.

 

Göra utvärderingen

Din utvärdering börjar med det första testet. Namnet på testet kommer att visas, med anvisningar för övningsfrågor.

Övningsfrågor

Du kommer att få 4 övningsfrågor relaterade till det test som du ska göra, med 5 minuter på dig att besvara dem. Övningsfrågor ger en möjlighet att se både typen av frågor och layouten för plattformen. Dina svar på dessa frågor har ingen inverkan på ditt slutresultat och den potentiella arbetsgivaren kan heller inte se dina svar på frågorna.

Tips: Övningsfrågor ges i början av varje test och inkluderar en möjlighet att förhindra förvirring.

 

Göra ett test

Efter övningsfrågorna börjar testet. De flesta test kommer att bestå av tre typer av frågor:

 • Flerval
 • Välj flera
 • Sant/falskt (antingen/eller)

Undantaget från det är kodningsfrågor, vilka består av en separat kodningssimulator där du kan programmera ett svar.Bilden nedan visar ett exempel på ett typiskt frågefönster.

Fråga
På en dator kommer frågan att dyka upp till vänster på sidan.
Ytterligare information, om tillämpligt

Om så behövs kommer ytterligare information att visas under frågan. Denna information kan innehålla något av följande alternativ

 • En bild

 • En video

 • En tabell

 • En ljudfil

 • En matematisk formel

Svarsväljare
Välj ditt svar till höger på skärmen. Alternativknappar används för flervalsfrågor och frågor med svaret sant/falskt, medan kryssrutor används för frågor som tillåter flera svar.
Tid- och förloppsindikator
Återstående tid visas längst upp på skärmen. Även antalet frågor av det totala antalet som har besvarats visas.
Skärmbilden ovan visar att Rebecca är på fråga 4 av 12 och har 9:33 kvar på timern.
Knappen Nästa

När du har valt ditt svar klickar du på Nästa för att gå vidare till nästa fråga.

 

 

Hoppa över en fråga

Du kan välja att hoppa över en fråga genom att trycka på Nästa utan att ange ett svar. Om du hoppar över en fråga kommer du inte att kunna återkomma och svara på den senare.

Ett meddelande visas som ber dig bekräfta att du vill hoppa över för att förhindra att du av misstag hoppar över en fråga.

Försiktighet: När du väl har hoppat över en fråga kan du inte gå tillbaka och svara på den frågan. Vi rekommenderar inte att du hoppar över några frågor. Överhoppade frågor räknas som ett felaktigt svar. Om du inte vet svaret är det bättre att gissa.

 

 

Feedback om test

Efter varje test ombes du att betygsätta sin upplevelse av det. Denna information begärs av TestGorilla men förblir anonym och kan inte ses av din potentiella arbetsgivare. Den används enbart i undersökningssyfte och för att identifiera områden som kan förbättras.

Obs! Feedback efterfrågas inte efter personlighetstester. Feedback efterfrågas inte efter personlighetstester. Om du inte ser den är det inget fel! Om du inte ser den är det inget fel! Fortsätt bara med utvärderingen.

 

 

Ta en paus

Du kan bara ta en paus mellan testerna när du ombes att göra det. Om du tar en paus kan du stänga fönstret. När du är redo att börja om på nytt ska du göra det genom att följa länken som ges i din inbjudan.

 

Individuellt anpassade frågor

Denna del av utvärderingen består av enskilda frågor skrivna och anpassade av din potentiella arbetsgivare. Tidsgränserna för dessa frågor kan variera. Det finns fem olika typer:


Flerval
Den typ av standardfråga som inkluderas i de flesta tester – du kommer att kunna välja mellan flera olika svarsalternativ.
Tidsgräns: 30–120 sekunder
Uppsats
Dessa är öppna frågor där du själv måste skriva ditt svar utan alternativ. Det rekommenderas att titta på tidsgränsen eftersom den kan ge en anvisning om hur utförligt svar den potentiella arbetsgivaren önskar.
Du kan använda textredigeraren för att anpassa vad du skriver så att det ser ut som ett Word-dokument.
Tidsgräns: 1–30 minuter


 

Filuppladdningsfrågor
är ett bra sätt för en arbetsgivare att be kandidaterna att tillhandahålla ett cv, exempelfiler eller andra dokument som kan vara till hjälp under anställningsprocessen. Du kan ladda upp olika typer av filer, inklusive:

 • CSV/ XLS/ XLSX
 • DOC/DOCX
 • TXT
 • PPT/PPTX
 • ODP (Öppna dokument presentation)
 • KEY (Apple keynote fil)
 • PNG/JPG/PSD/BMP/GIF 
 • PDF

Tidsgräns: 10 minuter – 7 dagar

Videofrågor
är anpassade frågor där du behöver svara med ett videoinspelat svar. Det gör att arbetsgivaren kan se hur du kommunicerar och svarar på öppna frågor, precis som under en anställningsintervju.
Du har tre försök att spela in ett svar för varje videofråga, så om det inte blir bra under första försöket har du två möjligheter till att göra det bra.
Tidsgräns: 30–120 sekunder

 

Kodningsfråga

Dessa är särskilda frågor designade för ingenjörer. De är kodningsutmaningar som kräver att du ger ett programmeringssvar i den simuleringsmiljö som visas till höger på skärmen. Du kan använda knappen Kör test för att verifiera om din kod fungerar med de testfall som har förprogrammerats i systemet. Så länge tid återstår kan du göra justeringar och använda Kör test så många gånger du vill innan du skickar ditt svar.
Tidsgräns: 10–60 minuter

 

Feedback och avslutning

Demografisk feedback

Efter att utvärderingen är klar visas sidan nedan. Vi begär viss demografisk information från dig, förutom att be om feedback om utvärderingen totalt sett.

Demografisk information förblir anonym och hjälper oss att tillhandahålla referensvärden för våra kunder, vilket ger större noggrannhet vid jämförelser. Information om ålder, etnicitet, ursprungsland och språkkunskaper används för att göra statistiska analyser för att hålla våra tester fria från fördomar.

Tips: Arbetsgivaren kan välja att inaktivera denna sida. Om du inte ser den är det inget fel!

 

 

Avslutning

Du kan bli omdirigerad till en annan sida eller se en video som avslutning av utvärderingen. Du kommer alltid att få ett meddelande som visar att utvärderingen är slutförd.

Det är allt.Du är klar. Grattis!

 

Nästa steg

Vi skickar dina resultat till den potentiella arbetsgivaren. Vi skickar ingen ytterligare information till dig. Om arbetsgivaren väljer att dela resultaten med dig kommer de att skickas från TestGorilla-systemet, men det sker inte automatiskt.

Eventuell uppföljning med nästa steg måste komma direkt från den potentiella arbetsgivaren. TestGorilla har inte denna information.

 

Vanliga frågor

Vem kontaktar jag vid tekniska problem under min utvärdering?
Om du stöter på några tekniska problem under utvärderingen ska du först se vår vägledning för Vanliga frågor och felsökning.

Vilken utrustning behöver jag för att slutföra min utvärdering?
Du kan se en fullständig utrustningslista i vår artikel Verktyg för en utvärdering.

Varför kan jag inte logga in?
Du behöver inte logga in för att göra en utvärdering. Om du blev inbjuden att göra en TestGorilla-utvärdering och du kommer till en inloggningssida ska du gå tillbaka till din inbjudan och kopiera länken längst ner i e-postmeddelandet och klistra in den i webbläsaren.

Kan jag se exempelfrågor för att få en uppfattning om hur varje test fungerar?
I början av varje test kommer du att visas fyra övningsfrågor för att ge dig en uppfattning om vilka typer av frågor som kan ställas.

När startar timern?
Timern startar i början av varje test. Innan varje test kommer vi att meddela dig hur lång tid du har på dig. En timer visas högst upp på sidan under testet. Det är artikel fyra i den bild som ges i avsnittet Göra ett test.

Hur lång tid tar det att göra en utvärdering?
Tidslängden för en utvärdering varierar eftersom de skapas och anpassas av varje företag som använder systemet. De flesta bedömningarna tar omkring 60–90 minuter att slutföra. Sammanfattningen som ges på välkomstskärmen för utvärderingen ger dig en uppfattning om hur lång tid den kommer att ta att slutföra.

Kan jag återgå till tidigare frågor om jag har tid kvar på testet?
Nej. Du kan se en fråga per skärm. När du har skickat in ditt svar kan du inte gå tillbaka, inte ens om du hoppat över en fråga.

Kan jag ta en paus under utvärderingen?
Ja, du kan ta pauser mellan testerna. När du har påbörjat ett test måste du slutföra det innan du kan ta en paus.

Vad ska jag göra om jag av någon anledning inte kan slutföra min utvärdering?
Om du stöter på tekniska problem hittar snabbast svar i vår vägledning för Vanliga frågor och felsökning. Om du inte kan genomföra utvärderingen på grund av tidsbrist, personliga problem eller för att du saknar nödvändig utrustning ska du kontakta den potentiella arbetsgivaren för att vidta andra åtgärder.

Hur kan jag logga in till min utvärdering på nytt för att fortsätta?
Klicka på den personliga länk som gavs i din kandidatinbjudan när du vill återgå till utvärderingen.

Kan jag se mina resultat efter att jag har slutfört en utvärdering?
Vi skickar dig inte resultatet av utvärderingen. Du måste personligen kontakta det företag som du har ansökt till. Om de väljer att dela resultaten med dig kommer dessa resultat att visas som en procentsiffra. Vi delar inte svaren på testfrågor med vare sig kandidater eller företag, för att skydda integriteten hos våra tester.

Vad händer om jag inte gjorde bra ifrån mig under utvärderingen? Kan jag göra ett nytt försök?
Du kan bara göra en utvärdering en gång. De är avsedda att testa dina befintliga kunskaper och förmågor och är inte avsedda för övning eller upprepning.

 

Var denna artikel till hjälp?
9865 av 10130 tyckte detta var till hjälp

Artiklar i detta avsnitt