Przewodnik po procedurze oceny

Kompleksowy przewodnik po tym, czego można się spodziewać podczas oceny.

Starasz się o nową pracę i firma poprosiła Cię o wzięcie udziału w ocenie umiejętności. Twoja pierwsza myśl może brzmieć: "Dlaczego muszę podejść do testu, aby móc ubiegać się o pracę?".

Ile godzin zajęło Ci doskonalenie swojego CV tylko po to, aby zostało ono całkowicie pominięte? TestGorilla pozwala Ci pokazać pracodawcy, że posiadasz umiejętności niezbędne do wykonywania danej pracy. Jeśli wypadniesz dobrze, nie ma możliwości, aby pracodawca Cię przeoczył.

Wiemy, że przystąpienie do oceny może wywołać pewien dyskomfort, ponieważ nie wiesz, czego się spodziewać. Ten przewodnik pomoże Ci przygotować się do każdego etapu procesu. Ten artykuł dotyczy kandydatów, którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w procedurze oceny na TestGorilla.

Uwaga: TestGorilla nie jest usługą testowania dla osób prywatnych. Aby przystąpić do oceny na naszej platformie, potrzebujesz zaproszenia od potencjalnego pracodawcy.
 • Tylko rekrutujące firmy mogą utworzyć konto. Jeśli zaproszono Cię do oceny, nie musisz tworzyć konta TestGorilla.
 • Aby rozpocząć ocenę, kliknij link zamieszczony w e-mailu z zaproszeniem.
 • Pamiętaj, że nie można zobaczyć podglądu pytań i odpowiedzi. Pytania testowe pozostają ukryte, aby zagwarantować uczciwość naszych testów oraz zapewnić każdemu kandydatowi taką samą szansę na zaprezentowanie swoich atutów.

Przybliżony czas czytania 12 minut

Tematy zawarte w artykule:

 1. Zaproszenie i rozpoczęcie
  1. Pliki cookie
  2. Nazwa, polityka prywatności, komunikacja
 2. Ustawienie oceny
  1. Pytania kwalifikacyjne
  2. Ekran powitalny
  3. Konfiguracja oceny (prośby o dostosowanie)
  4. Ustawienie kamery i mikrofonu
 3. Przystąpienie do oceny
  1. Przykładowe pytania
  2. Przystąpienie do testu
  3. Pomijanie pytania
  4. Informacje zwrotne dotyczące testu
  5. Przerwy
 4. Indywidualne pytania niestandardowe
 5. Informacja zwrotna i zakończenie
 6. Następne kroki
 7. Często zadawane pytania

Wskazówka: Wiemy, ten artykuł jest bardzo długi. Nie jest to lektura obowiązkowa! Oceny są na tyle intuicyjne, że można do nich podchodzić bez konieczności wcześniejszego przygotowania. Artykuł ten służy dwóm celom:

 • Niektórzy lubią wiedzieć wszystko krok po kroku zanim rozpoczną jakieś działania. Jeśli jesteś jedną z tych osób, czytaj dalej!
 • W pewnym momencie podczas procedury oceny możesz mieć pytania. W tym przewodniku możesz znaleźć na nie odpowiedzi.

 

Zaproszenie i rozpoczęcie

Twoje zaproszenie przychodzi jako wiadomość e-mail od firmy TestGorilla z tematem: Zaproszono Cię do oceny. Treść maila zawiera trzy sekcje:

Informacja od firmy, która prosi Cię o wzięcie udziału w ocenie.
Przycisk z linkiem do Twojej oceny.
Pełny adres URL, który należy skopiować i wkleić do przeglądarki w przypadku, gdy przycisk nie działa.


Przejdź do oceny używając przycisku lub adresu URL.

Uwaga: Nie musisz się logować, aby wziąć udział w ocenie. Jeśli znajdziesz się na stronie logowania, wróć do zaproszenia, skopiuj link znajdujący się na dole wiadomości i wklej go do przeglądarki.

 

 

Pliki cookie

Po otwarciu linku do oceny należy zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Możesz zaakceptować wszystkie pliki cookie, zaakceptować istotne pliki cookie lub odrzucić wszystkie pliki cookie.

Pliki cookie pozwalają nam śledzić logistykę oceny, abyśmy mogli zapewnić wsparcie techniczne, jeśli coś pójdzie nie tak. Zalecamy akceptację krytycznych plików cookie.

Slika2

Ostrzeżenie: Nie będziemy w stanie zapewnić Ci żadnego wsparcia technicznego, jeśli odrzucisz pliki cookie.

 

 

Nazwa, polityka prywatności, komunikacja

Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu plików cookie musisz wypełnić formularz, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.

Wypełnij lub potwierdź swoje imię i nazwisko.
Zaakceptuj naszą politykę prywatności i wybierz, czy chcesz otrzymywać w przyszłości wiadomości e-mail od TestGorilla.
Kliknij dalej, aby kontynuować.
Uwaga: Musisz zaakceptować politykę prywatności, aby przejść do oceny. Jeśli jej nie zaakceptujesz, nie będziesz mieć możliwości kontynuacji.

 

Ustawienie oceny

Niektóre oceny zawierają pytania kwalifikacyjne. Jeśli Twoja ocena zawiera pytania kwalifikacyjne, rozpoczną się one teraz. W przeciwnym razie zobaczysz ekran powitalny.

Pytania kwalifikacyjne

Jeśli nie widzisz poniższego ekranu, ta sekcja nie jest częścią Twojej oceny. Przejdź od razu do sekcji ekranu powitalnego.

Slika5

Odpowiadasz na pytania kwalifikacyjne, ponieważ firma chce uzyskać o Tobie więcej informacji przed rozpoczęciem oceny. Maksymalnie można zadać 5 pytań kwalifikacyjnych. Nie ma limitu czasu na odpowiedź.

Pytania kwalifikacyjne są zawsze w jednym z dwóch formatów:

 • Prawda/fałsz
 • Wielokrotnego wyboru

Jeśli spełniasz kryteria, rozpoczniesz ocenę. Jeśli nie spełniasz kryteriów, sesja zostanie zakończona i nie będziesz mieć możliwości przystąpienia do oceny.

Uwaga: Pytania kwalifikacyjne pozwalają Ci zaoszczędzić czas. Jeśli nie spełniasz kryteriów, nie kwalifikujesz się do pracy u potencjalnego pracodawcy. Jeśli zdyskwalifikowano Cię i uważasz, że popełniono błąd, możesz osobiście skontaktować się z firmą zatrudniającą.

 

 

Ekran powitalny

Na ekranie powitalnym przeczytasz, jak wygląda procedura oceny. Podane informacje różnią się w przypadku poszczególnych procesów, ale niektóre z nich są wspólne dla wszystkich ocen. Poniżej znajduje się lista wszystkich możliwych elementów, które można znaleźć na ekranie powitalnym.

Slika6

Wiadomość powitalna
Krótka wiadomość z podziękowaniem za zainteresowanie stanowiskiem i powitaniem.
Film powitalny*
Jako część procesu oceny Twój potencjalny pracodawca mógł nagrać dla Ciebie film powitalny. W takim przypadku filmik pojawi się albo przed rozpoczęciem oceny, albo po jej zakończeniu. Jeśli filmik jest dołączony, może zawierać ważne informacje, więc zachęcamy do jego obejrzenia.
Liczba testów, poszczególnych pytań i przewidywany czas ukończenia
Ocena TestGorilla zawiera testy umiejętności i indywidualne pytania niestandardowe. Każda ocena musi zawierać przynajmniej jeden test lub jedno pytanie niestandardowe. Oceny mogą zawierać do pięciu testów i do 20 pytań niestandardowych.
Ekran powitalny pokazuje, ile testów mierzonych czasem i pytań indywidualnych znajduje się w Twojej ocenie. Wyświetlany jest również przybliżony czas potrzebny do ukończenia oceny. Ocena może zająć mniej czasu niż jest to szacowane, ale nie może trwać dłużej.
Ujawnienie informacji o procedurze nadzoru testu*
Aby zapewnić sprawiedliwe warunki wszystkim kandydatom, TestGorilla obserwuje, czy pozostajesz w trybie pełnoekranowym. Informacja ta jest przekazywana do firmy korzystającej z usług TestGorilla. Dodatkowo, w trakcie trwania oceny kamera komputera robi zdjęcia.
Odpowiedzi wideo i audio*
Jeśli Twoja ocena zawiera pojedyncze pytania niestandardowe, które wymagają odpowiedzi wideo, dowiesz się wcześniej, ile ich jest. Poprosimy Cię również o włączenie głośników przy pytaniach zawierających dźwięk. Jeśli ten typ pytania nie jest zawarty w ocenie, taka instrukcja nie pojawi się na Twoim ekranie.
Dodatkowe informacje
Pojawi się krótka informacja o tym, że możesz używać kalkulatora oraz długopisu i kartek. Zalecamy również, wykonanie wszystkich zadań za jednym razem.

*Wskazuje elementy, które pojawiają się tylko wtedy, gdy firma zdecydowała się na użycie funkcji, które powodują pojawienie się tej instrukcji.

Wskazówka: Obawiasz się, że nie będziesz mieć czasu na ukończenie oceny za jednym razem? Znajdź w swoim kalendarzu odpowiedni termin i dokładnie zaplanuj udział w ocenie. Kiedy już usiądziesz przed komputerem, wycisz telefon i upewnij się, że nic Cię nie rozprasza i możesz się skupić.

 

 

Konfiguracja oceny (prośby o dostosowanie)

Rozumiemy, że ludzie są różni i mogą mieć specyficzne potrzeby. Może masz problemy z koncentracją lub pamięcią, które mogą wpłynąć na ukończenie oceny. A może język polski nie jest Twoim językiem ojczystym? W przypadku oceny na czas, powyższe kwestie mogą postawić Cię w niekorzystnej sytuacji.

Chcemy, aby kandydaci mieli równe szanse. W tym miejscu możesz zgłosić potrzebę dostosowania warunków przeprowadzenia oceny do Twoich specjalnych potrzeb. Nie wszystkie firmy zapewniają taką możliwość. Jeśli nie widzisz ekranu konfiguracji oceny, przejdź dalej, aby rozpocząć ocenę.

Uwaga: Ta funkcja jest opcjonalna. Jeśli firma nie zdecyduje się jej użyć, TestGorilla nie może nic zrobić. W takiej sytuacji musisz osobiście skontaktować się z firmą, aby dostosować procedurę oceny.

Czy znasz biegle język polski?
Jeśli nie mówisz płynnie po polsku, możesz mieć spore trudności. Wybierz Nie, aby poinformować nas o tym, abyśmy mogli dostosować się do Twoich potrzeb.
Wskazówka: Twój potencjalny pracodawca zostanie powiadomiony o Twojej prośbie o dostosowanie językowe. Pamiętaj o tym przy dokonywaniu wyboru.
4-1 Czy cierpisz chorobę, która wpływa na Twoją pamięć lub koncentrację?
Niektóre schorzenia mogą wpływać na pamięć i zdolność koncentracji. Jeśli będziesz potrzebować dostosowania, wybierz Tak, gdy zostaniesz o to poproszony, a następnie opisz swoje schorzenie w wyznaczonym miejscu.
Uwaga: Ta prośba jest prywatna. Zapytamy Cię, czy chcesz poinformować pracodawcę o tym, że prosisz o dostosowanie procedury do Twoich potrzeb. Jest to opcjonalne. Jeśli zdecydujesz się poinformować pracodawcę, nie podamy szczegółów, a jedynie poinformujemy go o przyznanych udogodnieniach.

 

Ustawienie kamery i mikrofonu

Robimy zdjęcia, aby zapewnić wszystkim równe szanse. Używamy również Twojej kamery i mikrofonu w przypadku pytań wideo, w których nagrywasz odpowiedź. Ten ekran pomoże Ci upewnić się, że kamera i mikrofon działają prawidłowo.

Slika7

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować kamerę i mikrofon. Jeśli zrobisz to poprawnie, zobaczysz siebie po prawej stronie ekranu.

Naciśnij przycisk kontynuuj, aby rozpocząć ocenę.

Wskazówka: W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat potrzebnego sprzętu lub kroków rozwiązywania problemów podczas tego procesu, zapoznaj się z naszym przewodnikiem Narzędzia do przeprowadzenia oceny.

 

Przystąpienie do oceny

Twoja ocena rozpoczyna się od startu pierwszego testu. Pojawi się nazwa testu oraz instrukcje dotyczące przykładowych pytań.

Przykładowe pytania

Otrzymasz 4 przykładowe pytania związane z testem, do którego chcesz przystąpić, a na udzielenie odpowiedzi będziesz mieć 5 minut. Przykładowe pytania dają możliwość zapoznania się zarówno z rodzajem zadawanych pytań, jak i z układem platformy. Twoje odpowiedzi na te pytania nie są brane pod uwagę w ostatecznym wyniku, pracodawca również ich nie widzi.

Wskazówka: Przykładowe pytania znajdują się na początku każdego testu i zawierają złote wywołanie, aby zapobiec pomyłkom.

Slika8

 

Przystąpienie do testu

Po przykładowych pytaniach rozpocznie się test. Większość testów składa się z trzech rodzajów pytań:

 • Wielokrotnego wyboru
 • Jednokrotnego wyboru
 • Prawda/Fałsz

Wyjątkiem są pytania dotyczące kodowania, które będą zawierały symulator kodowania, abyś mógł zaprogramować odpowiedź.Poniższy obrazek przedstawia typowe okna pytania.

Slika9

Pytanie
Na ekranie komputera pytanie pojawi się po lewej stronie.
Dodatkowe informacje, jeśli dotyczy

W razie potrzeby pod pytaniem zobaczysz dodatkowe informacje. Informacje te mogą zawierać dowolną z następujących opcji

 • Obrazek

 • Wideo

 • Tabela

 • Plik audio

 • Wzór matematyczny

Selektor odpowiedzi
Wybierz swoją odpowiedź po prawej stronie ekranu. Przyciski opcji są używane w przypadku pytań jednokrotnego wyboru i pytań typu prawda/fałsz, natomiast pola wyboru są używane w przypadku pytań dopuszczających wiele odpowiedzi.
Pasek czasu i postępu
W górnej części ekranu wyświetlany jest czas pozostały do końca testu. Wyświetlana jest również liczba pytań, na które udzielono odpowiedzi z ogólnej liczby.
Na powyższym zrzucie ekranu widać, że Rebecca jest na pytaniu 4 z 12, a do końca odmierzania czasu pozostało 9 minut i 33 sekundy.
Przycisk Dalej

Po wybraniu odpowiedzi, kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego pytania.

 

 

Pomijanie pytania

Możesz zdecydować się na pominięcie pytania, naciskając przycisk Dalej bez wprowadzania odpowiedzi. Jeśli pominiesz pytanie, nie będziesz mógł na nie odpowiedzieć później.

Aby zapobiec przypadkowemu pominięciu pytania, pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie wyboru.

Uwaga: Po pominięciu pytania, nie będziesz mógł wrócić do niego. Nie zalecamy pomijania pytań. Pominięte pytania liczą się jako błędne odpowiedzi. Jeśli nie znasz odpowiedzi, spróbuj zgadnąć.

skippingquestion

 

 

Informacje zwrotne dotyczące testu

Po każdym teście prosimy Cię o ocenę swoich doświadczeń z nim związanych. Informacje te są wymagane przez TestGorilla, pozostają anonimowe i nie są widoczne dla Twojego potencjalnego pracodawcy. Są one wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych oraz do identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

testfeedback

Uwaga: Informacje zwrotne nie są wymagane po przeprowadzeniu testów osobowości. Niektórzy pracodawcy mogą wyłączyć tę funkcję. Jeśli jej nie widzisz, nic nie jest nie tak! Po prostu kontynuuj ocenę.

 

Przerwy

Przerwę między testami możesz zrobić tylko wtedy, gdy zostaniesz o to poproszony. Jeśli zrobisz przerwę, możesz zamknąć okno. Kiedy będziesz gotowy, aby wrócić do testu kliknij link, który znajduje się w Twoim zaproszeniu.

takingabreak

 

Indywidualne pytania niestandardowe

Ta część oceny składa się z indywidualnych pytań napisanych i dostosowanych przez Twojego potencjalnego pracodawcę. Limity czasowe dla tych pytań mogą być różne. Istnieje pięć różnych typów pytań:


Wielokrotnego wyboru
Standardowy typ pytania widoczny na większości testów - możesz wybrać kilka opcji odpowiedzi.
Limit czasu: 30-120 sekund
Esej
To pytania otwarte, w których musisz samodzielnie napisać odpowiedź. Warto zwrócić uwagę na ograniczony czas, ponieważ może on stanowić wskazówkę, czego szuka pracodawca.
Możesz użyć edytora tekstu, aby zredagować swoją odpowiedź tak, aby wyglądała bardziej jak dokument Word.
Limit czasu: 1-30 minut

essay

 

Przesyłanie plików
Pytania, z opcją przesłania plików to świetny sposób dla pracodawców, aby poprosić kandydatów o dostarczenie CV, portfolio lub innych dokumentów, które mogą być przydatne w procesie rekrutacji. Możesz załadować różne pliki, w tym:

 • CSV/ XLS/ XLSX
 • DOC/DOCX
 • TXT
 • PPT/PPTX
 • ODP (Otwarta prezentacja dokumentu)
 • KEY (Apple keynote plik)
 • PNG/JPG/PSD/BMP/GIF 
 • PDF

Limit czasu: 10 minut-7 dni

Wideo
Pytania wideo to niestandardowe pytania, które pozwalają Ci odpowiedzieć za pośrednictwem wideo. Dzięki temu pracodawca może zobaczyć, jak się komunikujesz i odpowiadasz na pytania otwarte, tak jak podczas rozmowy kwalifikacyjnej na żywo.
Masz trzy próby nagrania odpowiedzi wideo na zadane Ci pytanie, więc jeśli nie uda Ci się za pierwszym razem, masz jeszcze dwie szanse.
Limit czasu: 30-120 sekund

video

 

Pytanie z zakresu kodowania

Zaprojektowane dla inżynierów kodowania, wymagające zaprogramowania odpowiedzi w środowisku symulacyjnym znajdującym się po prawej stronie ekranu. Możesz użyć przycisku Uruchom test, aby sprawdzić, czy Twój kod działa na dostarczonym systemie. Zanim zakończy się czas, możesz wprowadzać poprawki i dowolną liczbę razy Uruchamiać test przed wysłaniem ostatecznej odpowiedzi.
Limit czasu: 10-60 minut

codingquestion

 

Informacja zwrotna i zakończenie

Informacja zwrotna dotycząca danych demograficznych

Po zakończeniu oceny wyświetlona zostanie poniższa strona, na której prosimy o podanie pewnych informacji demograficznych, a także o informację zwrotną na temat całej procedury oceny.

Dane demograficzne pozostają anonimowe i pomagają nam w zapewnieniu punktacji porównawczej dla naszych klientów. Wiek, pochodzenie etniczne, kraj pochodzenia oraz informacje o znajomości języka są wykorzystywane do przeprowadzania analiz statystycznych, aby nasze testy były wolne od błędów.

Wskazówka: Pracodawca może zdecydować się na dezaktywację tej strony. Jeśli jej nie widzisz, nic się nie stało!

 

 

Zakończenie

Możesz zostać przekierowany na inną stronę lub zobaczyć film na końcu oceny. Zawsze otrzymasz wiadomość, że ocena została zakończona.

I to by było na tyle.Już po teście. Gratulacje!

 

Następne kroki

Wysyłamy Twoje wyniki do potencjalnego pracodawcy. Nie wysyłamy do Ciebie żadnych dodatkowych informacji. Jeśli pracodawca zdecyduje się udostępnić Ci wyniki, będą one pochodziły z systemu TestGorilla, ale nie dzieje się to automatycznie.

Wszelkie informacje dotyczące kolejnych kroków będą musiały pochodzić bezpośrednio od potencjalnego pracodawcy. TestGorilla nie posiada takich informacji.

 

Często zadawane pytania

Z kim mam się skontaktować w przypadku problemów technicznych podczas oceny?
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy techniczne podczas oceny, zapoznaj się najpierw z naszym FAQ i przewodnikiem po rozwiązywaniu problemów.

Jakiego sprzętu potrzebuję do przeprowadzenia oceny?
Pełną listę sprzętu znajdziesz w naszym artykule Narzędzia do przeprowadzenia oceny.

Dlaczego nie mogę się zalogować?
Nie musisz się logować, aby wziąć udział w ocenie. Jeśli zaproszono Cię do wzięcia udziału w testach TestGorilla i jesteś na stronie logowania, wróć do zaproszenia, skopiuj link znajdujący się na dole wiadomości i wklej go do przeglądarki.

Czy mogę zobaczyć przykładowe pytania, aby zorientować się, jak wygląda każdy test?
Na początku każdego testu zostaną wyświetlone cztery przykładowe pytania, aby dać Ci wyobrażenie o tym, jakie typy pytań mogą być zadawane.

Kiedy zaczyna działać licznik czasu?
Licznik rusza na początku każdego testu. Przed każdym testem poinformujemy Cię, jak długo będzie on trwał. W trakcie trwania testu zegar będzie wyświetlany na górze strony. Jest to pozycja czwarta na obrazku w sekcji Rozwiązywanie testu.

Jak długo trwa ocena?
Czas trwania oceny jest różny, ponieważ są one tworzone i dostosowywane przez każdą firmę korzystającą z systemu. Większość ocen trwa około 60-90 minut. Podsumowanie znajdujące się na ekranie powitalnym oceny da Ci wyobrażenie o tym, jak długo ona potrwa.

Czy mogę wrócić do wcześniejszych pytań, jeśli zostało mi jeszcze trochę czasu do końca testu?
Nie. Na każdym ekranie wyświetlane jest jedno pytanie. Po wysłaniu odpowiedzi nie możesz wrócić do pytania, nawet jeśli pominiesz pytanie.

Czy mogę zrobić sobie przerwę podczas testu?
Tak, możesz robić przerwy pomiędzy testami. Po rozpoczęciu testu musisz go ukończyć, zanim będziesz mógł zrobić sobie przerwę.

Co mam zrobić, jeśli z jakiegoś powodu nie mogę ukończyć testu?
Jeśli masz problemy techniczne, najszybsze odpowiedzi znajdziesz w naszym FAQ i przewodniku po rozwiązywaniu problemów. Jeśli nie jesteś w stanie ukończyć oceny ze względu na harmonogram, sprawy osobiste lub brak sprzętu, skontaktuj się z potencjalnym pracodawcą, aby dokonać odpowiednich ustaleń.

Jak mogę zalogować się z powrotem do mojej oceny, aby kontynuować?
Kliknięcie osobistego linku znajdującego się w Twoim zaproszeniu dla kandydatów przeniesie Cię z powrotem do oceny.

Czy mogę zobaczyć swoje wyniki po zakończeniu oceny?
Nie udostępniamy wyników oceny. Musisz osobiście skontaktować się z firmą, do której aplikujesz. Jeśli firma zdecyduje się udostępnić Ci wyniki, będą one przedstawione w formie procentowej. Nie udostępniamy odpowiedzi na pytania testowe kandydatom ani firmom, aby chronić integralność naszych testów.

Co zrobić, jeśli nie poszło mi dobrze? Czy mogę spróbować ponownie?
Możesz wziąć udział w ocenie tylko raz. Testy te mają na celu sprawdzenie Twoich aktualnych umiejętności i zdolności, nie są przeznaczone do ćwiczenia lub powtarzania.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8364 z 8578

Artykuły w tej sekcji