Trinnvis veiledning for evalueringen

En omfattende gjennomgang av hva du kan forvente deg i vurderingen.

Du søker på en ny jobb og selskapet har bedt deg om å ta en ferdighetsevaluering. Din første tanke er kanskje: “Hvorfor må jeg ta en test for å søke på en jobb?

Hvor mange timer bruker du på å finpusse CV-en, med det resultatet at den blir totalt oversett? Med en TestGorilla-evaluering kan du vise en arbeidsgiver at du har ferdighetene som er nødvendige for jobben. Hvis du gjør det bra, er det ingen mulighet for at de vil overse deg.

Vi vet at en evaluering kan medføre litt stress, ettersom du ikke vet hva du kan forvente. Denne veiledningen vil hjelpe deg å forberede deg til hvert trinn i prosessen. Denne artikkelen gjelder kandidater som har blitt invitert til å ta en evaluering på TestGorilla.

Merk: TestGorilla er ikke en tjeneste for personlig testing. Du trenger en invitasjon fra en potensiell arbeidsgiver for å ta en evaluering på plattformen vår.
 • Kun selskaper som driver med ansettelser kan opprette en konto. Hvis du er invitert til å gjennomføre en evaluering, er det ikke nødvendig å opprette en konto hos oss.
 • Du kan starte evalueringen ved å klikke på lenken i e-postinvitasjonen.
 • Husk, det er ikke mulig å forhåndsvise spørsmål og svar. Vi holder testspørsmålene skjult for å opprettholde integriteten til testene våre og sikre at alle kandidater samme mulighet til å gjøre en god prestasjon

Cirka lesetid: 12 minutter

I denne artikkelen

 1. Invitasjon og komme i gang
  1. Informasjonskapsler
  2. Navn, personvernerklæring, kommunikasjon
 2. Konfigurere evalueringen
  1. Kvalifiserende spørsmål
  2. Velkomstskjerm
  3. Oppsett av evalueringen (forespørsler om tilrettelegging)
  4. Oppsett av kamera og mikrofon
 3. Gjennomføre evalueringen
  1. Øvingsspørsmål
  2. Ta en test
  3. Hoppe over et spørsmål
  4. Tilbakemelding på testen
  5. Ta en pause
 4. Tilpassede enkeltspørsmål
 5. Tilbakemelding og fullføring
 6. Neste trinn
 7. Vanlige spørsmål
Tips: Vi vet at denne artikkelen er veldig lang. Det er ikke obligatorisk å lese den! Evalueringene er intuitive nok til at du kan gjennomføre dem uten å forberede deg. De har to formål:
 • Noen liker å vite trinn-for-trinn alt de skal gjøre før de starter. Hvis du er en av disse, fortsett å lese!
 • Kanskje har du spørsmål på ett eller annet tidspunkt under evalueringen. I denne veiledningen finner du svarene på disse spørsmålene.

 

Invitasjon og komme i gang

Invitasjonen din kommer som en e-post fra TestGorilla med emnelinjen Du har blitt invitert til å gjennomføre en evaluering. E-postenteksten inneholder tre deler:

Informasjon fra selskapet som ber deg om å gjennomføre evalueringen.
En knapp med kobling til evalueringen.
En komplett URL du kan kopiere og lime inn i nettleseren dersom knappen ikke fungerer.


Naviger til evalueringen enten med knappen eller URL-en.

Merk: Du trenger ikke logge inn for å ta en evaluering. Hvis du lander på en påloggingsside, går du tilbake til invitasjonen, kopierer koblingen nederst i e-postmeldingen og limer den inn i nettleseren.

 

 

Informasjonskapsler

Når du åpner evalueringskoblingen, må du akseptere eller avslå informasjonskapsler. Du kan akseptere alle informasjonskapsler, akseptere kritiske informasjonskapsler eller avslå alle informasjonskapsler.

Med informasjonskapsler kan vi spore logistikken i evalueringen din slik at vi kan gi deg teknisk støtte hvis noe går galt. Vi anbefaler at du aksepterer kritiske informasjonskapsler.

Advarsel: Vi er ikke i stand til å gi deg teknisk støtte hvis du avslår informasjonskapsler.

 

 

Navn, personvernerklæring, kommunikasjon

Etter at du har akseptert eller avslått informasjonskapsler, må du fylle ut et skjema, som vist i skjermbildet under.

Fyll ut eller bekreft navnet ditt.
Aksepter vår personvernerklæring og velg om du ønsker å motta e-postmeldinger fra TestGorilla i fremtiden.
Klikk på Send for å fortsette.
Merk: Du akseptere personvernerklæringen for å fortsette videre til evalueringen. Hvis du ikke aksepterer den, kan du ikke fortsette.

 

Konfigurere evalueringen

Noen evalueringer inkluderer kvalifiserende spørsmål. Hvis evalueringen din har kvalifiserende spørsmål, starter de nå. Ellers får du se velkomstskjermen.

Kvalifiserende spørsmål

Hvis du ikke ser skjermen under, inngår ikke dette ievalueringen din. Vennligst gå rett til velkomstskjermen.

Kvalifiserende spørsmål blir stilt fordi selskapet ønsker mer informasjon om deg før du starter evalueringen. Det er opptil fem kvalifiserende spørsmål. Disse spørsmålene er ikke tidsstyrt.

Kvalifiserende spørsmål har alltid ett av to formater:

 • Sant/usant
 • Flervalg m/ett riktig svar

Hvis du oppfyller kriteriene, starter du evalueringen. Hvis du ikke oppfyller kriteriene, avsluttes økten og du vil ikke kunne gjennomføre evalueringen.

Merk: Kvalifiserende spørsmål sparer deg for tid. Hvis du ikke oppfyller kriteriene, er du ikke kvalifisert for en stilling hos den potensielle arbeidsgiveren. Hvis du blir diskvalifisert og du tror det kan skyldes en feil, kan du ta personlig kontakt med selskapet som ansetter.

 

 

Velkomstskjerm

Velkomstskjermen forklarer hvordan evalueringen fungerer. Informasjonen som oppgis for hver evaluering varierer, men noe informasjon vil alltid vises. Under ser du en liste over alle mulige elementer du kan finne på velkomstskjermen.

Velkomstmelding
En rask melding som takker deg for interessen i stillingen og ønsker deg velkommen til evalueringen.
Velkomstvideo*
Den potensielle arbeidsgiveren kan ha spilt inn en video du får se som en del av evalueringen. Hvis det er tilfelle, vises videoen enten før evalueringen begynner eller etter at du er ferdig. Hvis en video er inkludert, kan den inneholde viktig informasjon. Derfor oppfordrer vi deg til å se på den.
Antall tester, individuelle spørsmål og forventet fullføringstid
En TestGorilla-evaluering, ferdighetstester og egendefinerte enkelt spørsmål. Hver evaluering må ha minst én test eller ett tilpasset spørsmål. Den kan inkludere opptil fem tester og opptil 20 tilpassede spørsmål.
Velkomstskjermen viser deg hvor mange tidsstyrte tester og individuelle spørsmål som er inkludert i evalueringen. Omtrentlig tid det tar å fullføre evalueringen, vises også. Det kan ta mindre tid enn estimert, men det kan ikke ta mer tid.
Informasjon fra sikringsprosessen*
For å sikre rettferdighet for alle kandidater, sporer TestGorilla om du holder deg i fullskjermmodus. Denne informasjonen gis til selskapet som bruker TestGorilla. I tillegg blir det tatt bilder av deg gjennom hele evalueringen.
Video- og lydopptak*
Hvis evalueringen inkluderer egendefinerte enkeltspørsmål som krever videosvar, blir du fortalt hvor mange. Du vil også bli bedt om å slå på høyttalerne for eventuelle spørsmål som inneholder lyd. Hvis spørsmålstypen ikke er inkludert, har du ikke denne instruksjonen.
Ytterligere informasjon
En kort tekst gir deg beskjed om at du kan bruke kalkulator, samt penn og papir. Vi anbefaler også at du fullfører hele evalueringen i én økt.

*angir elementer som kun vises hvis selskapet har valgt å bruke funksjoner som medfører at denne instruksjonen vises

Tips: Er du redd for at du ikke har tid til å fullføre hele evalueringen i én økt? Finn en tidsbolk på kalenderen og beregn tid for evalueringen. Når du setter deg ned for å ta evalueringen, bør du slå av lyden på telefonen og forsikre deg om at du er uten distraksjoner slik at du kan fokusere.

 

 

Oppsett av evalueringen (forespørsler om tilrettelegging)

Vi forstår at alle har forskjellige omstendigheter. Kanskje har du en konsentrasjons- eller hukommelsestilstand som vil påvirke evnen din til å fullføre en evaluering. Eller kanskje engelsk ikke er morsmålet ditt? I en tidsstyrt evalueringer, som de vi tilbyr, kan disse tingene være en ulempe for deg.

Vi ønsker at kandidatene skal stille likt. Her kan du oppgi behov for tilrettelegging slik at forutsetningene jevnes ut. Ikke alle selskaper tilbyr dette alternativet. Hvis du ikke ser en konfigurasjonsskjerm for evalueringen, kan du gå videre til Gjennomføre evalueringen.

Merk: Denne funksjonen er valgfri for selskapet. Hvis de velger å ikke bruke den, er det ikke noe TestGorilla kan gjøre. Du må selv ta kontakt med selskapet for å få tilrettelegging.

Snakker du engelsk flytende?
Hvis du ikke snakker engelsk flytende, kan kanskje det kanskje være utfordrende å ta evalueringen. Velg Nei for å gi oss beskjed slik at vi kan ordne tilrettelegging for deg.
Tips: Din potensielle arbeidsgiver vil blir varslet om din forespørsel om språklig tilrettelegging. Husk det når du foretar valget ditt.
Har du en tilstand som påvirker hukommelsen eller konsentrasjonen?
Noen tilstander kan påvirke hukommelsen eller konsentrasjonsevnen. Hvis du trenger tilrettelegging, velger du Ja når du blir spurt, og beskriver deretter tilstanden i feltet som vises.
Merk: Denne forespørselen er privat. Du vil bli spurt om du ønsker å informere arbeidsgiveren om at du be om tilrettelegging. Dette er valgfritt. Hvis du velger å informere arbeidsgiveren, oppgir vi ikke detaljer. Vi informerer dem bare om tilretteleggingen som blir gitt.

 

Oppsett av kamera og mikrofon

Vi tar bilder for å sikre rettferdighet for alle. Vi bruker også kamera og mikrofon for videospørsmål, der du spiller inn svar ved hjelp av webkamera. Denne skjermen vil hjelpe deg med å sikre at kameraet og mikrofonen fungerer ordentlig.

Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kameraet og mikrofonen. Hvis dette er korrekt, vil du se bilde av deg selv på høyre side av skjermen.

Trykk på Fortsett for at evalueringen skal begynne.

Tips: For mer detaljert informasjon om utstyret du trenger eller feilsøkingstrinn under denne prosessen, kan du lese veiledningen Verktøy for å gjennomføre en evaluering.

 

Gjennomføre evalueringen

Evalueringen din begynner med det første trinnet. Navnet på testen vil vises, med instruksjoner for øvingsspørsmålene.

Øvingsspørsmål

Du får fire øvingsspørsmål relatert til testen du skal ta, med fem minutter til å svare på dem. Øvingsørsmål gir deg en mulighet til å se begge typer spørsmål som blir stilt og plattformens layout. Svarene på disse spørsmålene bidrar ikke til din endelige poengsum, og arbeidsgiveren ser heller ikke svarene dine på disse spørsmålene.

Tips: Øvingsspørsmålene står i starten av hver test og inkluderer en meldingstekst for å forhindre forvirring.

 

Ta en

Testen starter etter øvingsspørsmålene. De fleste tester består av tre typer spørsmål:

 • Flervalg m/ett riktig svar
 • Flervalg (kan være flere riktige svar)
 • Sant/usant (enten/eller)

Unntaket fra dette er kodingsspørsmål, som har en kodingssimulator der du kan programmere et svar.Bildet under viser et eksempel på et typisk spørsmålsvindu.

Spørsmål
På en datamaskin vil spørsmålet vises til venstre på siden.
Tilleggsinformasjon, hvis aktuelt

Hvis det er nødvendig, vises tilleggsinformasjon under spørsmålet. Denne informasjon kan inkludere følgende alternativer

 • Et bilde

 • En video

 • En tabell

 • En lydfil

 • En matematisk formel

Svarvelger
Velg svaret ditt på høyre side av skjermen. Valgknapper brukes til flervalgsspørsmål og sant/usant-spørsmål, mens avkryssingsboksene brukes for spørsmål som tillater flere svar.
Tids- og fremdriftslinje
Gjenværende tid vises øverst på skjermen. Der vises også antall spørsmål du har svart på, av det totale antallet.
Skjermbildet over viser at Rebekka er på spørsmål 4 av 12, med 9:33 sekunder igjen på timeren.
Neste-knappen

Etter at du har valgt svaret, klikker du på Neste for å gå til neste spørsmål.

 

 

Hoppe over et spørsmål

Du kan velge å hoppe over et spørsmål ved å trykke på Neste-knappen uten å oppgi et svar. Hvis du hopper over et spørsmål, kan du ikke svare på det senere.

For å forhindre at du utilsiktet hopper over et spørsmål, vises en melding som ber deg om å bekrefte valget.

OBS: Når du hopper over et spørsmål, kan du ikke gå tilbake og svare på det. Vi anbefaler at du svarer på alle spørsmål. Spørsmålene du hopper over, teller som feil svar. Hvis du ikke vet svaret, kan du gjette.

 

 

Tilbakemelding på testen

Etter hver test, blir du bedt om å evaluere din opplevelse av den. Denne informasjonen forespørres av TestGorilla, forblir anonym og blir ikke sett av den potensielle arbeidsgiveren. Denne brukes utelukkende til undersøkelsesformål og for å identifisere forbedringsområder.

Merk: Vi ber ikke om tilbakemeldinger etter personlighetstester. Noen arbeidsgivere kan slå av denne funksjonen. Det er noe galt hvis du ikke ser den! Bare fortsett med evalueringen.

 

 

Ta en pause

Du kan bare ta en pause mellom testene når du blir bedt om å gjøre det. Hvis du tar en pause, kan du lukke vinduet. Når du er klar til å starte igjen, gjør du det ved å følge koblingen i invitasjonen.

 

Tilpassede enkeltspørsmål

Denne delen av evalueringen består av enkeltspørsmål som er skrevet og tilpasset av den potensielle arbeidsgiveren. Tidsfristene for disse spørsmålene kan variere. Det er fem forskjellige typer:

Flervalg m/ett riktig svar
Standard spørsmålstype på de fleste tester - du kan velge blant flere svaralternativer.
Tidsfrist: 30 - 120 sekunder

Essay
Disse er åpne spørsmål der du må formulere hele svaret selv. Det er en god idé å se på tidsbegrensningen, ettersom den kan gi deg et hint om hva arbeidsgivere ser etter.
Du kan bruke tekstbehandling til å tilpasse svaret slik at det flyter som et Word-dokument.
Tidsfrist: 1 - 30 minutter
 

Spørsmål med filopplasting
er en fin måte for arbeidsgivere å be kandidatene om å oppgi CV, portefølje eller andre dokumenter som kan være nyttige i ansettelsesprosessen. Du kan laste opp en rekke filer, inkludert:

 • CSV/ XLS/ XLSX
 • DOC/DOCX
 • TXT
 • PPT/PPTX
 • ODP (Åpen dokumentpresentasjon)
 • KEY (Apple keynote file)
 • PNG/JPG/PSD/BMP/GIF 
 •  

Tidsfrist: 10 minutter - 7 dager

Video
Videospørsmål er egne spørsmål der du kan svare med en videorespons. Slik kan arbeidsgiveren se hvordan du kommuniserer og svarer på åpne spørsmål, akkurat som i et live intervju
Du har tre forsøk på å spille inn hvert videospørsmål du blir stilt, så hvis det går galt første gang, har du to muligheter til.
Tidsfrist: 30 - 120 sekunder

 

Kodingsspørsmål

Disse kodingsutfordringene er designet for ingeniører, og krever at du programmerer svaret ditt i simulasjonsmiljøet på høyre side av skjermen. Du kan bruke Kjør test-knappen til å verifisere om koden fungerer med testsaker som er forhåndsprogrammert i systemet. Hvis du har tid igjen, kan du foreta justeringer og bruke Kjør test så mye du ønsker, før du sender inn svaret.
Tidsfrist: 10 - 60 minutter 

Tilbakemelding og fullføring

Demografisk tilbakemelding

Etter at evalueringen er fullført, vises siden under. Vi ber om noe demografisk informasjon fra deg, i tillegg til å be om tilbakemelding om evalueringen generelt.

Den demografiske informasjonen forblir anonym og hjelper oss med å gi referansepoengsummer til kundene våre, noe som gir høyere nøyaktighet ved sammenligninger. Informasjon om alder, etnisitet, opphavsland og språkkunnskaper blir brukt til statistiske analyser som skal bidra til å holde testene våre fri for bias.

Tips: Medarbeideren kan velge å deaktivere denne siden. Det er noe galt hvis du ikke ser den!

 

 

Fullføring

Du kan bli videresendt til en annen side eller se en video på slutten av evalueringen. Du vil alltid få en melding som indikerer at evalueringen er fullført.

Og det var det.Du er ferdig. Gratulerer!

 

Neste trinn

Vi sender resultatene dine til den potensielle arbeidsgiveren. Vi sender deg ikke ytterligere informasjon. Hvis arbeidsgiveren velger å dele resultatet med deg, kommer de fra TestGorilla-systemet, men det skjer ikke automatisk.

Eventuell oppfølging av de neste trinnene må komme direkte fra den potensielle arbeidsgiveren. TestGorilla har ikke denne informasjonen.

 

Vanlige spørsmål

Hvem kontakter jeg ved tekniske problemer under evalueringen?
Hvis du får tekniske problemer under evalueringen, kan du først lese Vanlige spørsmål og feilsøking.

Hvilket utstyr trenger jeg for å fullføre evalueringen?
Du finner en komplett liste over utstyr i artikkelen Verktøy for å ta en evaluering.

Hvorfor kan jeg ikke logge inn?
Du trenger ikke logge inn for å ta en evaluering. Hvis du ble invitert til å ta en TestGorilla-evaluering og du lander på en påloggingsside, går du tilbake til invitasjonen, kopierer koblingen nederst i e-postmeldingen og limer den inn i nettleseren.

Kan jeg se eksempelspørsmål for å få en idé om hvordan hver test er?
I begynnelsen av hver test vil du få se fire øvingsspørsmål for å gi deg et innblikk i hvilke typer spørsmål du kan bli stilt.

Når starter timeren?
Timeren starter i begynnelsen av hver test. Før hver test vil vi informere deg om hvor lang tid den tar. En timer vises øverst på siden under testen. Dette er element fire i bildet i avsnittet Ta en test.

Hvor lang tid ar en evaluering?
Varigheten på en evaluering varierer, ettersom de blir opprettet og tilpasset av hvert selskap som bruker systemet. De fleste evalueringer tar ca. 60-90 minutter. Sammendraget du finner på velkomstskjermen til evalueringen vil gi deg en idé om hvor lang tid den tar.

Kan jeg gå tilbake til tidligere spørsmål hvis jeg har tid igjen?
Nei. Du blir vist bare ett spørsmål per skjermbilde. Etter at du har sendt inn svaret ditt, kan du ikke gå tilbake, selv om du hoppet over spørsmål.

Kan jeg ta en pause under evalueringen?
Ja du kan ta pauser mellom testene. Når du starter en test, må du fullføre den før du tar en pause.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg av en eller annen årsak ikke kan fullføre evalueringen?
Hvis du har tekniske problemer, finner du raskest svarene i Vanlige spørsmål og feilsøking. Hvis du ikke kan fullføre evalueringen på grunn av planleggingsproblemer eller personlige utfordringer eller fordi du mangler det nødvendige utstyret, kan du kontakte den potensielle arbeidsgiveren for å avtale andre løsninger.

Hvordan kan jeg logge meg inn i evalueringen igjen for å fortsette?
Hvis du klikker på den personlige koblingen i kandidatinvitasjonen, blir du tatt tilbake til evalueringen.

Kan jeg se på resultatene mine etter at jeg har fullført en evaluering?
Vi tilbyr deg ikke resultatene av evalueringen din. Du må selv kontakte selskapet du har søkt hos. Hvis de velger å dele resultatene med deg, vil du få dem som en poengsum i form av et prosenttall. Vi deler ikke svarene på testspørsmålene med kandidater eller selskaper, for å beskytte integriteten til testene.

Hva om jeg ikke gjorde det så bra på evalueringen? Kan jeg prøve på nytt?
Du kan bare ta evalueringen én gang. De er laget for å teste dine nåværende kunnskaper og evner, og er ikke designet for øvelse eller repetisjon.

 

Var denne artikkelen nyttig?
9881 av 10146 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen